Data dodania

Wykład prof. UMK Ulricha Schaafa

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników na wykład prof. UMK Ulricha Schaafa zatytułowany „Metody i formy dokumentacji badań architektonicznych drewnianych konstrukcji szkieletowych”, który odbędzie się w poniedziałek 5 czerwca 2023r. o godzinie 15.15 w Sali 105/106.

Prof. UMK, dr hab. Ulrich Schaaf  jest wybitnym badaczem architektury drewnianej. Ukończył studia w zakresie architektury (Frankfurt nad Menem), konserwatorstwa (Toruń) i konserwacji zabytków architektury (Warszawa). W 2006 obronił doktorat na temat architektury i techniki budowlanej kościoła Pokoju w Świdnicy, habilitację uzyskał w 2020 roku na temat dziejów budowy kościoła Pokoju w Jaworze.

Od 2006 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK, a od 2021 roku jest jej kierownikiem.

Prowadzi projekty badawcze i zajęcia dydaktyczne z zakresu badań historyczno-architektonicznych, historii technik budownictwa oraz historii architektury drewnianej. 

PL